autorizace ČKAIT 0401883, oprávnění MPO 0869

PENB - průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Oprávnění MPO č. 0869 - vypracování průkazů energetické náročnosti budov

Nabízím vypracování průkazů energetické náročnosti budov dle platné legislativy v ústeckém kraji (po dohodě  i v přilehlých krajích) pro stávající nemovitosti, pro novostavby s projektovou dokumentací celá ČR.

Průkazy vypracovávám obvykle do 14 dnů od zadání zakázky a předávám ve dvou vyhotoveních.

Co je to PENB

PENB je dokument, kterým se podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, prokazuje energetická náročnost budovy. Stanovuje náročnost stavby z hlediska spotřeby vstupních energií - energie na vytápění (popř. chlazení), větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, osvětlení a ohřev teplé vody. V PENB je uveden popis budovy a energetických systémů, energetická bilance budovy, doporučení pro snížení energetické náročnosti budovy a také identifikační údaje o jeho zhotoviteli. Součástí je také grafické znázornění energetické náročnosti budovy. To bývá někdy chybně zaměňováno s odlišným dokumentem - energetickým štítkem budovy, který budovu hodnotí z hlediska kvality tepelných izolací a předpokládaných energetických nároků na její vytápění a nezabývá se celkovou energetickou náročností budovy jako PENB.

Kdy je PENB zapotřebí

Dle zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2009 při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou větší než 1 000 m2, větší změna se týká více jak 25% celkové plochy obálky budovy.
 

Dle novely zákona provedené zákonem č. 318/2012 Sb. se povinnost od 1.1.2013 rozšiřuje:

- při prodeji nebo pronájmu budovy, při prodeji uceléné části budovy (od 1.1.2016 i při pronájmu ucelené části budovy tj. např. bytu)

- budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

- pro bytové domy nebo administrativní budovy

                     - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1.1.2015

                     - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 od 1.1.2017

                     - s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 od 1.1.2019

Výjimky dle § 7a zákona o hospodaření energií:

           - stavby pro rodinnou rekreaci, památky a objekty pro náboženské účely

           - budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

291-175-434
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one