autorizace ČKAIT 0401883, oprávnění MPO 0869

Pokud vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě (v případě bytové jednotky prozatím vyúčtování energií za poslední 3 roky), vystavuje se nebezpečí pokuty  stanovené zákonem. 

  • Zároveň může být převod nemovitosti zpochybněn a to až 3 roky zpětně pro nedodržení všech zákonem stanovených podmínek.
  • Nový vlastník nemovitosti má také právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

Výše sankcí:- při porušení některých povinností, stanovených zákonem pro pořízení Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 100 000 Kč

 
- při porušení některých povinností, stanovených zákonem pro pořízení Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), může být právnické nebo podnikající fyzické osobě uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč
 

Orgánem provádějícím kontrolu dodržování povinností stanovených v ustanoveních navržených v novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, do kterého budou příslušné požadavky ze směrnice 2010/31/EU a směrnice 2009/28/ES implementovány, je Státní energetická inspekce.

291-175-434
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one