autorizace ČKAIT 0401883, oprávnění MPO 0869

- Sestavení položkového rozpočtu pro všechny stupně projektové dokumentace 

- Výkaz výměr součástí každého položkového rozpočtu

- Slepý rozpočet pro podklady budoucích cenových nabídek

- Propočet nákladů dle THU (technicko - rozpočtových ukazatelů )

- Vypracování rozpočtu pro stavby bez projektové dokumentace (opravy, rekonstrukce atd.)

- Oceňování staveb dle slepého rozpočtu, příp. položkového rozpočtu

- Kontrola cen materiálů a prací z nabídkových rozpočtů

- Pomoc při výběru zhotovitele stavebních prací

- Možnost externí dlouhobé spolupráce

Položkový rozpočet
- podrobný přehled veškerých stavebních prací s uvedením ceny za jednotlivé položky

- zpracovaný dle projektové dokumentace, popř. dle požadovaných prací

- cena vzešlá z položkového rozpočtu je dle aktuálních ceníků stavebních prací a dodávek

- slouží pro vytvoření představy o ceně celé stavby i zpřesnění cen jednotlivých položek

Výkaz výměr


- součástí položkového rozpočtu

- zobrazení postupu výpočtu výměr jednotlivých položek položkového rozpočtu

Slepý rozpočet


- obsahuje stejné údaje jako položkový rozpočet, avšak s vynechanými cenami

- slouží pro výběrová řízení na dodavatele staveních prací

             => ceny u jednotlivých položek doplní uchazeč výběrového řízení

291-175-434
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one